Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμπελοπαραγωγών 'Αιγές' εδρεύει στην Κρύα Βρύση του Δήμου Πέλλας της περιφερειακής ενότητας Πέλλας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου και είναι και εγκατεστημένη η διοίκησή του. Ο συνεταιρισμός έχει περιφέρεια τη γεωργική περιοχή, η οποία ορίζεται από τα διοικητικά όρια της Περιφερειακής ενότητας Πέλλας, όπου και δραστηριοποιούνται τα μέλη του. Η Ομάδα Παραγωγών ιδρύθηκε το 2017. Το φιλόδοξο ξεκίνημα έγινε από 21 παραγωγούς οι οποίοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ορθές πρακτικές καλλιέργειας. Σήμερα ο αριθμός των παραγωγών έχει αυξηθεί σε 34. Συνολικά η καλλιεργήσιμη έκταση της αγγίζει περί τα 600 στρέμματα εκ των οποίων τα 400 στρέμματα αποτελούν το σταφύλι GRIMSON και 100 στρέμματα syperior 150 στρέμματα ροδάκινα και νεκταρίνια και 50 στρέμματα μήλα.