Καβάλα 2018

Επίσκεψη στην έκθεση της Καβάλας 2018